I Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 
GUZY NEUROENDOKRYNNE PRZEWODU POKARMOWEGO
 
Warszawa, 18-19 listopada 2005
Hotel HAYATT, ul. Belwederska 40
 
   
Program Konferencji (wersja polska) Program Konferencji (wersja polska) Conference Program (english version) Komitet Organizacyjny Komitet Naukowy
Od 1 października 2005 roku 183834 osoby odwiedziły tę stronę. środa, 20 czerwca 2018, 
  Przypadek rakowiaka opuszki dwunastnicy
 

   Informacje kontaktowe
   Streszczenia prac zakwalifikowanych do prezentacji
   Streszczenia wykładów
   Strona główna
  B. Woźniak, J. Strzelczyk, M. Danilewicz, E. Małecka - Panas

Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Pacjent lat 54 zgłosił się na gastroskopię z powodu dyskomfortu w nadbrzuszu i zgagi, bez utraty masy ciała i innych dolegliwości. W badaniu stwierdzono drobny uszypułowany polip w antrum żołądka, średnicy ok. 6 mm oraz twardy, przysadzisty polip tuż za odźwiernikiem, w opuszce dwunastnicy, średnicy ok. 8 mm, z zagłębieniem w części centralnej. Polip żołądka usunięto endoskopowo (w badaniu histopatologicznym - polip hyperplastyczny). Z polipa dwunastnicy pobrano wycinki (w badaniu histopatologicznym- przewlekły stan zapalny śluzówki dwunastnicy). Zmianę w dwunastnicy poddano następnie badaniu endosonograficznemu. Stwierdzono że, leży ona w obrębie błony podśluzowej, nie naciekając błony mięśniowej właściwej i może odpowiadać przerostowi gruczołów Brunnera lub rakowiakowi. Podjęto decyzję o usunięciu chirurgicznym zmiany, bowiem jej położenie utrudniało w znacznym stopniu leczenie endoskopowe. Wykonano zabieg resekcji części dwunastnicy z guzem. Przebieg pooperacyjny był powikłany ostrym zapaleniem trzustki, co przedłużyło rekonwalescencję chorego. W badaniu histopatologicznym materiału pooperacyjnego stwierdzono utkanie rakowiaka średnicy 8 mm o niskiej aktywności mitotycznej, w badaniu immunohistochemicznym - chromogranina (+++), synaptofizyna (+++) w komórkach guza. Obecnie, trzy miesiące po zabiegu pacjent czuje się dobrze. W tomografii komputerowej jamy brzusznej i kontrolnej koloskopii- bez zmian patologicznych. Słowa kluczowe: polip dwunastnicy, badanie endosonograficzne, rakowiak


Carcinoid tumour of the duodenal bulb - case report

B. Woźniak, J. Strzelczyk, M. Danilewicz, E. Małecka - Panas

Department of Digestive Tract Diseases, Medical University of Lodz

Male patient, aged 54, underwent panendoscopy because of discomfort in the epigastric region and heartburn, with no weight loss or any other complaints. During the endoscopic examination we found a tiny, pedunculated polyp in antrum, 6 mm in diameter and a hard, sessile polyp just behind pylorus, in the duodenal bulb, 8 mm in diameter with an excavation in a central part. The polyp of the stomach was removed during endoscopy (on histology examination: hyperplastic polyp). A biopsy from the duodenal polyp was obtained (histology: chronic duodenitis). Subsequently, endoscopic ultrasound of duodenal affected area was performed. The examination showed that it was situated within submucosa, with no infiltration of muscular layer and the diagnosis either of Brunner's glands hypertrophy or carcinoid tumour was highly probable. Decision of surgical removal of suspected polyp was made because its localization made endoscopic treatment impossible. Partial resection of duodenum with the tumour area was performed. Postoperative period was complicated by acute pancreatitis, which prolonged the patient's convalescence period. Postoperative histological studies revealed carcinoid texture, 8 mm in diameter, with low mitotic activity, in immunochemistry - chromogranin (+++), synaptofisin (+++) in tumour cells. Now, three months after the operation the patient is in good condition. The computer tomography of the abdomen and a diagnostic colonoscopy showed no pathologic changes. Key words: duodenal polyp, endoscopic ultrasound, carcinoid

 
 
    - Sponsor Konferencji
  Created by: DominikGłowacki,2005